Małgorzata Golicka-Jabłońska
ur. w 1944r. w Żyrardowie, etnograf (absolwentka Wydz. Historyczno- Filozoficzny UŁ z 1967r.)
Delegatka na Nadzwyczajny Zjazd Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w październiku 1980r.
Od początku stanu wojennego do 1989 roku brała udział w manifestacjach, organizowanych przez Duszpasterstwo Środowisk Twórczych Ojca Stefana Miecznikowskiego oraz pomagała przy doręczaniu pomocy materialnej w środowisku dziennikarzy ze strony Duszpasterstwa.
Współpracowała przy publikowaniu serii wykładów, wygłaszanych podczas "spotkań środowych" w ośrodku Duszpasterstwa (wydawnictwo: Jezuici, Łódź); od 83 do 89r. pracowała w radzie programowej tych spotkań.
Członek Pracowni Reportażu - Łódź, która wydała książkę "Kto tu wpuścił Dziennikarzy" wg. pomysłu Marka Millera (Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1985). Współtworzyła opracowanie "Raportu o Łodzi" z 1987 r. (pod kierunkiem O. Miecznikowskiego), który został wręczony Ojcu Świętemu. W 1988r. wspólnie z SDP przygotowywała w Duszpasterstwie sesje popularno-naukową: "Między dziennikarstwem a propagandą". Wygłosiła referat p.t. "Gość niedzielny a Trybuna Robotnicza w dniach sierpniowych strajków 1988r.".
Pod koniec lat 80. członek Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy kościele św. Teresy.
Współpracowała z Marianem Miszalskim w kolportażu wydawnictw "Kursu". W 1985 roku przekazywała ze swojego mieszkania przy ul.Wierzbowej wydawnictwa do punktu odbioru w Zielonej Górze.
Gośćmi w jej domu bywali M. Miszalski i ojciec Stefan Miecznikowski.
Dom był pod obserwacją, donosili na nią sąsiedzi.
W styczniu 1982r. została zwolniona z pracy ze stanowiska publicysty w tygodniku "Odgłosy". Przed zwolnieniem była przesłuchiwana przez komisję weryfikacyjną RSW "Prasa". Mężowi wielokrotnie odmawiano wydania paszportu, w tym w 1986r. na wyjazd do Włoch, gdzie jako profesor PŁ miał wygłosić referat na konferencji międzynarodowej).
IPN przyznał Małgorzacie Golickiej-Jabłońskiej status pokrzywdzonej.
W 2006r w Bibliotece "Tygla Kultury" ukazała się jej monograficzna książka "Ojciec Stefan SJ".
Źródła: ankieta (dt), M.Golicka-Jabłońska "Ojciec Stefan SJ"