Ryszard Golański
ur. 1953 w Łodzi, anestezjolog, dr nauk medycznych.
Od lat 70. kolportował wydawnictwa nie objęte cenzurą i książki (min. wydawnictwa KPN i ROPCiO, a także publikacje DiP, "Kurs", Tyg. Mazowsze).
Notował numery rejestracyjne samochodów i ostrzegał o inwigilacji
(m.in. J. Śreniowskiego).
W r. 1980 organizował "Solidarność" w szpitalu im. Barlickiego w Łodzi.
Był członkiem Komisji Zakładowej "S" i delegatem Akademii Medycznej na WZD NSZZ "Solidarność" Ziemi Łódzkiej (1980-1981 i 1988-1991).
W r. 1981 lekarz dyżurny podczas strajku studentów na Wydziale Biologii UŁ.
W stanie wojennym organizował na Akademii Medycznej "zapasową" strukturę podziemną Związku, na wypadek aresztowań Uczelnianej Komisji Koordynacyjnej.
Pomagał rodzinom internowanych. Organizował pomoc medyczną, brał udział w rozdziale i dostarczaniu leków z darów (w szpitalu Sterlinga), rozwoził paczki z kościoła o.o. Jezuitów.
Współpracował z M. Dmochowską, M. Nalewajko, L. Jakubowskim,
K. Tronczyńskim, H. Trzeciak, A. Woźnickim, M. Miszalskim.
Obecnie (od 2006) - Wiceprezes Naczelnej Izby Lekarskiej.
Źródła: ankieta (bsz)