Zbigniew Głuszczak
ur. w 1953 w Łodzi, dr nauk ekonomicznych (UŁ), fotograf (Łódzkie Tow. Fotograficzne)
Od 1980 r. przewodniczący Koła "Solidarności" Wydz. Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ.
W stanie wojennym członek Uczelnianej Komisji Koordynacyjnej "Solidarności" podziemnej.
Jako uczeń I LO im. M.Kopernika w Łodzi zaczął kolportować niezależne wydawnictwa ("Kultura" paryska, NOWA, "Zapis", "Puls", "Biuletyn KOR" i inne) - robił to aż do 89 (także "Biuletyn Łodzki", "Poglądy" oraz nielegalne kasety np. nagrania piosenek J.Kleyfa, wykłady S.Bratkowskiego).
Specjalista uniwersyteckiej poligrafii podziemnej (fotograficzne przygotowanie druku, drukowanie, instruktaż).
Fotoreporter strajku studentów 1981, a w stanie wojennym - demonstracji; zdjęcia wysyłal do prasy zagranicznej.
W stanie wojennym projektował, drukował (u St.Kacperskiego i p.p. Cyprysów) kartki pocztowe, plakaty i ulotki (które także rozrzucał).
W latach 1982-1985 obsługiwał "Biuletyn UŁ" na wszystkich etapach jego powstawania (redakcja wraz z J.Drygalskiem, J.Grabowską, M.Kepczyńską-Nowaczyk; druk z M. i A. Nowaczykami).
Organizował związkowa akcję socjalną - zasiłki, wczasy zapomogi.
Uczestnik organizowanych przez prof. Jana Lutyńskiego spotkań "Uniwersytetu latającego"
Kilkakrotnie przesłuchiwany przez SB, w r. 1990 pozbawiony paszportu z uzasadnieniem: wyjazd może zagrażać bezpieczeństwu państwa.
Kontakty: Tadeusz Skarżyński, Jacek Kwaśniewski, Alicja i Henryk Kacprzak, J. i M. Lendzion, M. Cypryk, Halina Szpigel, Staniaław Konopacki, Maria Lubera, Maria Potargowicz i Stanisław Malinowski.
Źródła: ankieta (bsz)