Karol Głogowski  
Urodzony w 1933 roku. Działacz niepodległościowy. Członek Związku Młodych Demokratów od 1956 roku. Współtwórca Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela oraz Ruchu Wolnych Demokratów. Doradca strajków studenckich w 1981 roku. Publikował w "Prześwicie" i kolportował go. Doradca "Solidarności", chociaż nie należał do niej. Pozbawiony przez władze komunistyczne prawa do wykonywania zawodu adwokata. Internowany od 13.12.1981 roku do 30.04.1982 roku w Łowiczu. Zmarł 27.10.2005 roku.
Źródła: wywiad, prasa, internet (am)