Edward Gagas  
Po wprowadzeniu stanu wojennego działacz podziemnych struktur. Zajmował się drukiem i kolportażem wydawnictw niezależnych. 11 stycznia 1985 r. zatrzymany przez Służbę Bezpieczeństwa wraz z Tadeuszem Podlaskiem, Ryszardem Jabłońskim i Stanisławem Szymańskim za druk pisma "Opoka". Ponownie zatrzymany przez SB wraz z Marią i Kazimierzem Luberami, Stanisławem Szymańskim, Marianem Gajewskimi Jerzym Łuczakiem za kolportaż wydawnictw niezależnych. W dniu 24 kwietnia 1987 r. Należał do tzw. grupy Mirosława Michałowskiego. Od 1988 r. działacz Polskiej Partii Socjalistycznej, członek jej łódzkich władz. Związany z drukiem i redakcją pisma "Robotnik Łódzki". Po 1989 r. kontynuował działalność w PPS. Zmarł ok. 2000 r.
Źródła: wywiad (wd), inf. wł., Tadeusz Stefanowski, Mieczysław Rutowicz