Maria Filipowicz
ur. w 1943 w Zarzeczu (woj. katowickie), wykształcenie podstawowe.
Do 81 członek PZPR w ZPB im. Marchlewskiego w Łodzi, później w ścisłej grupie osób tworzących strukturę NSZZ "S" w zakładzie (wiceprzewodnicząca Komisji Zakładowej).
Współinicjatorka oświadczenia-protestu tej Komisji przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego, następnie - wyniesienia z terenu fabryki maszyny do pisania, drukarki i papieru (i przekazania na potrzeby struktur podziemnych); 13 maja 82 zainicjowała zatrzymanie krosien (na 15 min.) na wydziale tkalni w "Marchlewskim". Udzielała schronienia osobom zagrożonym aresztowaniem (m.in. Jerzemu Dłużniewskiemu), pośredniczyła w udzielaniu pomocy materialnej i prawnej (pomoc prawna - Marek Markiewicz). Okazjonalnie kolportowała wydawnictwa niezależne.
Od 13 grudnia 81 permanentnie i ostentacyjnie inwigilowana; w14 maja 82 skazana na
grzywnę i 3 miesiące bezwzględnego aresztu (zwolniona 13.07 82)
30 sierpnia 82 zatrzymana na 48 godzin w Komendzie Wojewódzkiej MO (na Lutomierskiej) - odmawiała w proteście przyjmowania posiłków. Czterokrotnie przesłuchiwana tamże (I, I, VII i IX 82).
Dyscyplinarnie zwolniona po 15-minutowym strajku 13 maja 82.
Straszona więzieniem, odebraniem praw do dziecka (podjęto próby w czasie pobytu w areszcie), kuszona pomocą, jeśli zgodzi się na współpracę z SB.
Źródła: ankieta (tcz)