Tomasz Filipczak
ur. w 1954 w Łodzi. Magister filologii polskiej - UŁ 1978.
Impuls do działań opozycyjnych: przypadkowe spałowanie w marcu 1968 r.
W latach 1976-77 własnoręcznie przepisywał na maszynie do pisania pierwsze komunikaty KOR-u i rozprowadzał je. Współzałożyciel i redaktor Nieregularnego Kwartalnika Literackiego PULS (1977-81). Od października 1980 do grudnia 1981 - nieformalny redaktor naczelny pism "Solidarności z Gdańskiem" (siedziba w mieszkaniu przy ul. Rewolucji 4) i "Pomruk" - pismo satyryczne - VI 81 (z W. Sułkowskim i P. Bikontem).
Wiceprezes Towarzystwa Polsko-Amerykańskiego (założone w 1981 r.).
Pomysłodawca i kierownik Centrum Informacyjno-Kulturalnego NSZZ "S" Zakładów Przemysłu Bawełnianego im. Marchlewskiego (przewodniczący "S" Jerzy Dłużniewski).
1983 - pismo podziemne "Jedność" (M. Edelman, J. Dłużniewski, M. Czekalski); 1984 (z K. Kłopotowskim ) wydawnictwo "Film i Literatura". Tu wydał: 1 tom Polskiej Encyklopedii Niezależnej - literatura polska 1933-88 (nagroda Komitetu Kultury Niezależnej w 1989 r.); "Sąd Nieocenzurowany" (oprac. Wiesława Wierzchowska) - nagroda KKN 1988; w 1987 "Raport o Łodzi" - dot. sytuacji w aglomeracji łódzkiej, dla Papieża Jana Pawła II.
Organizator wielu akcji ulotkowych, (np. "Ulotek Katyńskich", "Jak długo jeszcze?").
Mieszkanie rodziny Filipczaków było jednym z największych magazynów i hurtowni indywidualnej dystrybucji w Polsce - także w okresie legalnej "S".
Po internowaniu współtworzył wraz z o. Stefanem Miecznikowskim Duszpasterstwo Środowisk Twórczych; zorganizował tam szereg imprez kulturalnych, m. in. (z Mirosławem Michalikiem) sympozjum "Litwini, Białorusini, Ukraińcy, Polacy" (Colloquium Narodów).
Represjonowany. W latach 1978-80 wielokrotnie zatrzymywany na 24 lub 48 godzin i przesłuchiwany przez UB (np. po ulotkowej akcji katyńskiej). Najprawdopodobniej zainstalowany podsłuch w mieszkaniu. Zarekwirowana maszyna do pisania. Kłopoty ze znalezieniem pracy (zatrudniał się jako tleniarz w szpitalu). W 1981 śledztwo w sprawie "Solidarności z Gdańskiem".
Internowany od 12 grudnia 1981 do 4 grudnia 1982 (w Łęczycy, Łowiczu, Kwidzyniu). Pierwszy w Polsce ślub w więzieniu w Łowiczu w styczniu 1982 podczas internowania (zaplanowany na Gwiazdkę '81 - z Iloną Michalewską).
Źródła: ankieta (mj), J.J.Lipski "KOR", "Dokumenty KOR o KSS "KOR", "Opozycja w PRL" - słownik biograficzny wyd. Karta