Jan Fijałkowski
ur. 1956 w Łodzi, wykształcenie wyższe, mgr matematyki, członek Łódzkiego Klubu Wysokogórskiego..
Okazyjnie kolportował "Puls" (raz przewoził całą porcję do Krakowa). Brał udział w strajkach studenckich w 81.
W stanie wojennym, wraz z Elżbietą Fijałkowską usunął z domu internowanej Ewy Sułkowskiej-Bierezin "całe archiwum" (dokumenty Komisji Rewizyjnej NSZZ "S" Regionu Ziemi Łódzkie, kalki do powielacza, taśmy magnetofonowe). Akta Komisji ukryto na terenie łódzkiego ZOO, gdzie ojciec Elżbiety był dyrektorem.
Był częstym gościem domu Bierezinów, kontaktował się z B.Pietrzakiem, Ewą Szcześniak , K.Woźniakiem, S.Pietrzykiem i innymi członkami Klubu Wysokogórskiego wspomagającymi środowisko "korowskie" Łodzi.W stanie wojennym przeszmuglował z Francji otrzymaną od J.Bierezina miniatury wydawnictw paryskiej "Kultury"Po rewizji u Bierezinów (gdy odkryli podsłuch w wywietrzniku) był wzywany na komendę MO i straszony trudnościami na drodze do kariery.
Obecnie pracuje jako informatyk w Urzędzie Miejskim w Pabianicach.
Źródła: wywiad (esb), inf. wł.