Janina Fenigsen-Orłowska
etnolog,
Uczestniczka opozycji demokratycznej (wraz z mężem Markiem Orłowskim -inżynierem rolnikiem).
Wspierała akcje petycyjne, zbierając podpisy pod listami do władz w sprawie zmian w Konstytucji PRL (1975-77) pod apelem KOR w obronie represjonowanych robotników Radomia i Ursusa (1976)
oraz listem w sprawie robotnic "Bistony" wyrzuconych z pracy po strajku 1976. Przewoziła z Łodzi do Warszawy oryginały petycji z podpisami sygnatariuszy.
Towarzyszyła Włodzimierzowi Gromcowi relegowanemu z pracy na Uniwersytecie Łódzkim za sygnowanie "Listu 175" i systematycznie nękanemu przez SB. Stale docierała do szpitala w czasie, gdy inni obawiali się z nim kontaktów,
W latach 1977 - 1983 w Ghanie.
Po powrocie z Afryki, pracując na Uniwersytecie Jagiellońskim,
wspomagała wraz z mężem w Krakowie drukarnię prasową "Solidarności" uruchomioną przez ukrywającego się Józefa Śreniowskiego.
Przewoziła papier, rozwoziła nakłady "Kroniki Małopolskiej",
"Solidarności Grzegórzeckiej", "Hutnika" i wielu innych pism na adresy skrzynek hurtowych.
W połowie lat 80. wyjechała z kraju do Bostonu, gdzie pracuje na uniwersytecie jako etnolog.
Źródła: wywiad (bsz)