Jerzy Friedrich
   Ur. w 1951 r. w Łodzi. Wykształcenie wyższe pedagogiczne.
 Współpracował ze środowiskiem korowskim od 1979 r., przygotowywał diapozytywy dla wydawnictw niezależnych. Drukował m.in. łódzkie wydanie "Robotnika", a po sierpniu '80 - "Solidarność z Gdańskiem", ulotki, plakaty, strajkowe biuletyny NZS, a także książki. Okazjonalnie kolportował "Robotnika" i "Biuletyn Informacyjny KOR-u".
   Jesienią '81 przeniósł się do Mężyka (woj. pilskie), gdzie kolportował na niewielką skalę "Solidarność Wiejską".
 W latach 1986-9, wraz z żoną Anną i J. Hamerskim, prowadził (metodami parateatralnymi) zajęcia z instruktorami harcerskimi w Załęczu k. Wielunia - z udziałem wybitnych postaci niezależnej kultury i nauki.
   Współpracował z W. Hemplem (nauka sitodruku), J. Hetmanem, M. Czekalskim.
   Zwolniony z pracy na Uniwersytecie Łódzkim w 1979 r. po powrocie z zagranicy, przesłuchany (rutynowo); od czerwca '80 miał zakaz wyjazdu z kraju (miał jechać po materiały poligraficzne). Wielokrotnie rewidowany w stanie wojennym przy próbach zmiany miejsca zamieszkania.
   Obecnie bezrobotny.
Źródła: ankieta(jf), inf. wł.