Janusz Frenkel
ur. w 1954, historyk, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, technik fotograf
Od 75/76 sympatyk ruchów opozycyjnych wspomagający głównie KOR.
Udostępniał mieszkanie na spotkania konspiracyjne, zbierał podpisy pod listem do władz w sprawie zmian w Konstytucji.
Od 78 r robił dodruki kserograficzne książek, , artykułów z "Kultury" paryskiej, biuletynów (w tym Biuletyn UŁ - lata 80.) i innych wydawnictw niezależnych (m.in. tajny referat Chruszczowa).
Od 80 wiceprzewodniczący koła "Solidarności" Instytutu Historii UŁ, wieloletni delegat "S" do Rady Wydziału Filozoficzno- Historycznego. Współredaktor pisma wydziałowego "Nowsze Drogi'
Kolporter prasy bezdebitowej, fotografii i innych druków, fotoreporter (dokumentował strajki studenckie 81).
W stanie wojennym zbierał składki, datki i dary dla poszkodowanych,
służył transportem prasie podziemnej oraz rodzinom uwięzionych.
Zorganizował sklepik socjalny dla pracowników Inst. Historii, rozrzucał ulotki podczas manifestacji. Brał udział w spotkaniach wszechnicy w kościele ojców jezuitów.
Kontaktował się m.in. z: H. Michalakiem, P. Krupczyńskim, K. Śreniowską, A. Harasimowiczem, J. Kliberem.
Wielokrotnie przesłuchiwany, straszony zwolnieniem z pracy, dwukrotnie zatrzymany (2,5 dnia i kilkanaście godzin). Ukarany grzywną (wysokości pensji) za obrazę patrolu wojskowego po pacyfikacji kopalni "Wujek".
Odsunięty od prowadzenia pracowni ksero (zaplombowanie lokalu).
Częste kontrole w pracy. Próba zwolnienia z przeniesieniem.
Źródła: ankieta (bs), R.Kowalczyk "Studenci '81"