Elżbieta Frątczak  
pracownik produkcyjny Przędzalni Czesankowej Anilany POLANIL w Łodzi.
Aktywnie uczestniczyła w zakładaniu "Solidarności" w fabryce. Wybrana do władz związku. Pełniła funkcję sekretarza Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność".
Uczestniczka brutalnie stłumionego strajku załogi po 13 grudnia 1981.
W stanie wojennym zaangażowana w działalność podziemną. Kolportowała na terenie fabryki nielegalną prasę, rozrzucała ulotki, brała udział w manifestacjach.
Współpracowała z Markiem Czekalskim, Józefem Śreniowskim , Andrzejem Niedbałą, Wiesławem Gwaderą, Henrykiem Kanią.
3 maja 1982 r. zatrzymana podczas manifestacji pod kościołem św. Krzyża. Tydzień przetrzymywana w areszcie KW MO (nieskanalizowane cele). 11 maja 1982 internowana i przewieziona do Gołdapi, gdzie przebywała do 6 lipca 1982.
Po internowaniu współpracowała z podziemną "Solidarnością", produkując ulotki, znaczki i inne druki. Jej mieszkanie było punktem kontaktowym dla działaczy podziemia.
W r. 1982 wyrzucona z pracy w POLANIL.
Wielokrotnie zatrzymywana na 48 godzin i brutalnie traktowana przez SB.
Od 1988 r. na emigracji w Niemczech i we Francji, gdzie zmarła 12 października 2009 r.
Źródła: wywiad (bsz)