Henryk Formicki
   Działacz NSZZ "Solidarność"
   Urodził się w roku 1949 w Nowym Kościele, woj. dolnośląskie. Absolwent liceum ogólnokształcącego (2000). W latach 1967-68 był członkiem młodzieżowej grupy antykomunistycznej, działającej w Jeleniej Górze. Brał udział w sporządzaniu ulotek, plakatów i malowaniu haseł antykomunistycznych. W lipcu 1968 roku został zatrzymany przez czechosłowacką służbę graniczną podczas próby nielegalnego przekroczenia granicy z Austrią i skazany przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze na rok więzienia w zawieszeniu na trzy lata.
   8 września 1980 r. został wybrany na przewodniczącego Komitetu Strajkowego w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej (RSP) w Podgórzycach z siedzibą w Łęczycy. Później pełnił obowiązki przewodniczącego powstałej w RSP Komisji Zakładowej NSZZ "S" i został członkiem Lokalnej Komisji NSZZ "S" Ziemi Łęczyckiej w Łęczycy. 10 grudnia 1981 r., przewidując zastosowanie rozwiązania siłowego przez komunistyczne władze, wysłał do Zarządu Regionalnego pismo, w którym zaproponował podjęcie przygotowań do prowadzenia działalności konspiracyjnej poprzez powołanie tajnej grupy kierowniczej, ukrycie sprzętu poligraficznego i funduszy.
   W dniach 14-15 grudnia 1981 r. był organizatorem strajku protestacyjnego w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Podgórzycach, został zatrzymany na 48 godz. i zwolniony z pracy. Był inicjatorem i organizatorem corocznych uroczystości pod krzyżem na starym cmentarzu w Ozorkowie w latach 1982-1988 poświęconym pamięci zamordowanych górników kopalni "Wujek" i ks. Jerzego Popiełuszki. W latach 1982-84 zaprojektował kilkanaście ulotek i plakatów, które wykonywał ręcznie w ilościach do 100 egz. Był współzałożycielem grupy "Solidarność Podziemna" działającej w Ozorkowie w latach 1982-89, gdzie współpracował z Mirosławą Karolak, Teresą Żwaniec, Jadwigą Trzeplą, Stanisławem Michalakiem, Januszem Czerwińskim. Organizator kolportażu, współpracownik komitetów pomocy internowanym i aresztowanym. W roku 1988 był współzałożycielem Zakładowej Komisji Organizacyjnej NSZZ "S" w Ozorkowskim Przedsiębiorstwie Komunalnym. W latach 1989-90 był przewodniczącym Komitetu Obywatelskiego w Ozorkowie. Od 1992 r. jest wiceprzewodniczącym Zarządu Regionu NSZZ "S" Ziemi Łódzkiej i delegatem na Krajowy Zjazd Delegatów Związku, 1992-98 członek Krajowej Komisji Rewizyjnej, 1998 członek Komisji Krajowej.