Jan Flis  
ur. w 1965 roku.
Zajmował się kolportażem pism niezależnych, głównie "Biuletynu Łódzkiego" i książek. Rozrzucał ulotki.
Zginął tragicznie w 1985 roku.
Źródła: wywiad (am)