Paweł Filipowicz
ur.1956r. w Łodzi, architekt.
W latach 70. pomagał W. Hemplowi, kolportował niewielkie ilości wydawnictw
niezależnych. Wspierał komitet strajkowy studentów PŁ w 81. Od listopada 81 współpracownik redakcji " Polskich wiadomości dla Polaków w Austrii- Solidaritat
mit " Solidarność", które wydawał m.in. Krzysztof Kędzierski w Wiedniu (pomagał w pracach redakcyjnych i w przygotowaniach do druku). Współorganizator i scenograf Yapy.
W stanie wojennym wrócił do kraju.
Aktywny działacz PTTK, publicznie protestował przeciwko poparciu przez PTTK PRON-u ,
co stalo się prawdopodobnie przyczyną jego problemów zawodowych.
W 88/89 współorganizator NSZZ "Solidarność" w P.P "Pracownie Konserwacji Zabytków", za co zastał wyrzucony z pracy.
Obecnie pracuje w " Krajowym Ośrodku Badań i Dokumentacji Zabytków" w Łodzi.
Źródła: ankieta (jf), inf. wł.