Janusz Fatyga
ur. w 1942 r. w Antolinie k. Białej Podlaskiej.
W 1977 r. podjął działalność w Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela po nawiązaniu kontaktu z ks. Bogdanem Papiernikiem i Andrzejem Woźnickim. Kilkakrotnie zamieszczał swoje teksty w "Opinii", zajmował się również kolportażem tego pisma. Założyciel struktur "Solidarności" w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Kwilnie; od wrześniu 80 wraz z Antonim Chylińskim udzielał porad prawnych działaczom związku. Od stycznia 81 został etatowym pracownikiem MKZ i Zarządu Regionu, zajmując się w dalszym ciągu poradnictwem prawnym. Wiosną 81 współorganizował łódzkie struktury Konfederacji Polski Niepodległej. Współpracował z redakcjami pism "Niepodległość" i "Wolna Polska", gdzie zamieszczał swoje artykuły.
Internowany 13 grudnia 81, przebywał w Kwidzynie do 1 grudnia 1982 r.
W kolejnych latach zajmował się kolportażem wydawnictw KPN. Zamieszczał artykuły w piśmie "Obszar III". Uczestnik niezależnych manifestacji, organizator - w drugiej połowie lat 80. - szkoleń prawnych oraz wykładów poświęconych analizie sytuacji politycznej (dla KPN).
Obecnie jest zatrudniony jako prawnik w Łódzkim Zakładzie Energetycznym.
Źródła: ankieta (wd), W.Domagalski "Kartki Trautmana" i "Między Przystankami"