Julian De Fabritis
Uczestnik strajku pracowników MPK w dniach 26-31 sierpnia 1980 r. Członek NZSS "Solidarność" od września 1980 r., członek Komisji Zakładowej w MPK (1980-1981).
Po wprowadzeniu stanu wojennego zajmował się organizacją pomocy dla osób represjonowanych oraz kolportażem wydawnictw niezależnych. Działacz Duszpastertw Ludzi Pracy.
Kilkakrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany przez SB.
Źródła: wywiad (wd), inf. Longin Chlebowski