Jolanta Elkan
filozof, pracownik Katedry Filozofii Akademii Medycznej w Łodzi.
W latach 1967-1969 współautorka (wraz z Alfredem Mieczkowskim) filmów animowanych o tematyce antytotalitarnej.
W latach 1975 - 1977 pierwsza niezmożona maszynistka samizdatu wystukiwanego nocami w wielu kopiach.
Sygnatariuszka wielu petycji do władz m.in. w r. 1975 "Listu 175" przeciw zmianom w Konstytucji PRL, w r. 1976 listu w obronie robotników Radomia i Ursusa represjonowanych po czerwcowych strajkach.
Od 1975 r. kolporter wydawnictw niezależnych.
W 1978 r. pod wpływem nacisków SB próbowano usunąć ją z pracy (wraz z Ireną Mazurek i Andrzejem Łodyńskiem z Katedry Filozofii Akademii Medycznej w Łodzi).
Próba ta nie powiodła się dzięki pomocy Marka Edelmana i innych lekarzy z Oddziału Kardiologii szpitala im. Pirogowa w Łodzi, którzy odmówili wypisania pacjentki ze szpitala na żądanie SB, uniemożliwiając doręczenie jej wymówienia w określonym przepisami terminie.
Źródła: wywiad (bsz)