Edward Dębowski
Pracownik zakładów MALTEX w Łodzi, współpracownik KOR, kontakt z Józefem Śreniowskim..
W 1979-80 prowadził mały kolportaż wydawnictw NOWEJ i Robotnika.
W r. 1981 przywiozł Wojciechowi Hemplowi materiały do sitodruku z Niemiec Zach.
Będąc w Niemczech zamiast pracować, po co tam pojechał, poświęcił cały 2- miesięczny pobyt na spotkania ze związkowcami niemieckimi opowiadając im o Solidarności. Jako jedyny Polak odwiedził górnika-emigranta Władysława Suleckiego - założyciela wolnych związków zawodowych na Śląsku jeszcze przed Solidarnością. Materiały jak siatki sitowe 110 oczek/cm
i emulsja światłoczuła KIWOSOL w dużych ilościach przydały się w stanie wojennym.
Źródła: wywiad, inf. wł. (wh)