Dariusz Drewnicz
   Ur. 9.II.1962 r. w Łodzi. Absolwent historii na Uniwersytecie Łódzkim - UŁ (1987).
   1979-1981 współzałożyciel i członek organizacji uczniowskiej łódzkiego XXX LO „Związek Młodych Narodow-ców”. Jej członkowie prowadzili akcję samokształceniową, organizowali akcje ulotkowe w rocznice historyczne zakazane przez władze PRL-u. W styczniu 1981 r. wraz z Jarosławem Papisem (XXX LO), Andrzejem Sicińskim (XXX LO), Tomaszem Gadułą-Zawratyńskim (IV LO) zorganizował w szkołach średnich akcję informacyjną o postulatach i celach strajku studenckiego w Łodzi, połączoną ze zbieraniem pieniędzy na rzecz strajkujących. W tym celu 27.I.1981 r. powołano Młodzieżowy Komitet Pomocy Strajkującym. 12.III.1981 współzałożyciel Niezależnego Zrzeszenia Uczniów Szkół Średnich w Łodzi, 1981 uczestnik Ruchu Młodej Polski. Kolportował w środowiskach szkół średnich „Bratniaka”, publikacje Wydawnictwa Młodej Polski i NOWej. Uczestnik wykładów i spotkań organizowanych przez księdza Bogdana Papiernika w kościele św. Antoniego w Łodzi. Współ-organizator i uczestnik manifestacji na rzecz uwolnienia przywódców Konfederacji Polski Niepodległej i braci Kowalczyków, zorganizowanej przez Studencki Komitet Obrony Więzionych za Przekonania (maj 1981). 1981 pracownik redakcji „Żywią i Bronią” pisma Zarządu Regionalnego NSZZ RI „S” w Łodzi. 1.XI.1981 - 13.XII.1981 korespondent Biura Informacji Prasowej KK NSZZ „S” (BIPS) Oddział w Łodzi.
   Po 13 XII 1981 uczestnik manifestacji przeciw wprowadzeniu stanu wojennego. 1982-1986 członek podziem-nej NZS UŁ, kolporter prasy podziemnej. 1982/83 wraz z Bogdanem Ścibutem uczestniczył w działaniach na UŁ, które roku doprowadziły do wybrania do samorządu studenckiego UŁ działaczy podziemnego NZS. 1982-1984 uczestnik mszy za Ojczyznę w kościele o. jezuitów. 1989-1990 redaktor „Głosu Solidarności” wydawanego przez RKO NSZZ „S” Ziemi Łódzkiej.
   Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2010).
(WM)