Wojciech Marek Drozdek
Emigracyjny działacz na rzecz NSZZ Solidarność
Urodził się w roku 1959 w Łodzi. Absolwent filologii polskiej Uniwersytetu Łódzkiego. Pochodzi z rodziny o tradycjach niepodległościowych.
Brał czynny udział w wydarzeniach Marca '68 na Uniwersytecie Łódzkim. Od 1969 r. członek organizacji "Ruch". Za udział w jego akcjach i kolportaż biuletynu został aresztowany (przebywał kilka miesięcy w areszcie śledczym) i skazany na wyrok z zawieszeniem.
Od 1978 roku mieszka w Berlinie (wówczas Zachodnim). W latach 1979 - 1990 prowadzi pierwszą w RFN Księgarnię Polską, wydzieloną z berlińskiej Stodieck's Buchhandlung und Galerie. W ramach jej działalności organizuje wystawy, spotkania autorskie i inne imprezy z udziałem opozycyjnych twórców krajowych i emigracyjnych.
Od 14 grudnia 1981 działa w Arbeitsgruppe Solidarność e.V. Grupa Solidarność, pierwszej w RFN organizacji, założonej przez Piotra Rainę, Barbarę Nowakowską-Drozdek oraz Krzysztofa Kasprzyka, która organizowała pomoc prawną i socjalną dla polskich uchodźców stanu wojennego. W latach 1982-85 bierze udział w organizowaniu środków materialnych dla podziemia wydawniczego w Polsce.
Od połowy lat 80. współpracuje nieoficjalnie z wydawnictwem "Przedświt/Pusty Obłok". Współtworzy wydawnictwo "Veto Verlag Berlin" (do 1989), gdzie publikowali m.in. polscy i czescy pisarze opozycyjni.
Sam publikował w "Poglądzie" (członek redakcji od maja 1984 do czerwca 1985), w "Przekazach" i paryskiej "Kulturze" pod pseudonimem Marek Wolasz.
Do tej pory jest aktywnym popularyzatorem polskiej kultury w Niemczech, m.in. jako tłumacz.
Źródła: ankieta (esb), inf. własna