Stefan Dyszerowicz
ur. w 1947 r. w Niedziółkach w woj. łódzkim, absolwent liceum ogólnokształcącego w Zgierzu, w latach 1970-1997 pracownik Przedsiębiorstwa Budownictwa Inżynierii Miejskiej "Inżynieria-Łódź".
Działacz NSZZ "Solidarność" i wiceprzewodniczący Komisji Zakładowej w swoim zakładzie pracy. Delegat na Walne Zebranie Delegatów Regionu Ziemia Łódzka.
Po wprowadzeniu stanu wojennego przewodniczący Tajnej Komisji Zakładowej w "Inżynierii-Łódź". W latach 1982-1989 zajmował się kolportażem wydawnictw niezależnych, m.in. "Biuletynu Łódzkiego" i "Solidarności" Biuletynu informacyjnego Regionu Ziemi Łódzkiej.
W 1989 zatrzymany przez SB. W sierpniu 1983 prowadzone przeciwko niemu postępowanie zostało umorzone.
W latach 1989-1998 członek Zarządu Regionalnego Ziemia Łódzka.
Obecnie na emeryturze.
Źródła: wywiad (wd), "Droga do niepodległości. Solidarność 1980-2005".