Anna Dyrka-Brzozowska
ur. w 1935 roku w Rybniku, fotograf i reżyser, absolwentka Wydz. Aktorskiego PWST w Warszawie.
Organizatorka "Solidarności" w Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi.
Od wprowadzenia stanu wojennego bliska współpracownica ojca Miecznikowskiego, przez pierwszy okres pełniąca rolę "furtianki". Organizowała wakacje dla rodzin internowanych, wielokrotnie wyjeżdżając w poszukiwaniu odpowiednich miejsc i opłacając je z zebranych funduszy. Do końca 1982 roku współorganizatorka mszy ekumenicznych i za ojczyznę oraz autorka tekstów czytanych w ich czasie (kopiowanych i kolportowanych pod kościołem). Uczestniczyła w wielu procesach politycznych w Łodzi i Bydgoszczy jako obserwator i dokumentalista dla ojca Miecznikowskiego. W swoim mieszkaniu udzielała schronienia działaczom NZS i współorganizowała (m.in. z S. Hejwowską) wykłady z najnowszej historii Polski, prowadzone najczęściej przez Jacka Jordana. Najprawdopodobniej miała założony podsłuch. Obecnie jest dyrektorem Domu Pomocy Społecznej dla młodzieży z głębszym upośledzeniem intelektualnym w Łodzi.
Źródła: ankieta (am), M.Golicka-Jabłońska "Ojciec Stefan SJ"