Anna Dynkowska
ur. w 1960 r. w Łodzi, wykształcenie wyższe , bibliotekarka.
Była członkiem-założycielem i sekretarzem Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" przy Dzielnicowej Bibliotece Publicznej. Rozprowadzała wśród pracowników wydawnictwa związkowe i kontynuowała działalność po wprowadzeniu stanu wojennego. Książki i czasopisma niezależne, znaczki, kalendarze, pocztówki drugiego obiegu otrzymywała od Aliny Kowalewskiej i kolportowała je wśród znajomych i czytelników. Działała z Urszulą Martel, Mirosławą Obiedziską-Lont orz swoim późniejszym mężem Maciejem Dynkowskim. Uczestniczyła w manifestacjach patriotycznych w kościele OO.Jezuitów.
Pracuje nadal w bibliotekarstwie.
Źródła: ankieta (ik)