Wojciech Dyniak
ur. w 1956 w Łodzi, ojciec Tomasza (ur.1985) i Marii (1988).
Współpracownik Ruchu Młodej Polski, członek NZS. Przewodniczący komitetu strajkowego wydziału filologicznego UŁ podczas strajku studentów łódzkich (21.01.1981-18.02.1981). Drukował i kolportował na uczelniach w kraju ( m.in. UŁ, UJ, Uniwersytet Wrocławski) broszurę L.Moczulskiego "Rewolucja bez rewolucji". Drukował i rozwieszał plakaty informujące o aresztowaniu Lindy Winsh. (1981 rok). Członek Studenckiego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania. Współpracował m.in. z W.Urbańskim, T.Wiatrowskim, J.Sujką, G.Grabowskim, W.Walczakiem, R.Tatarowskim, A.Słowikiem.
Internowany (Łowicz, Kwidzyń 11.05.1982-16.10.1982)
Od 1993 roku członek Porozumienia Centrum. Obecnie zatrudniony jako referent w Sekcji Współpracy z Zagranicą UM w Łodzi
Źródła: ankieta (td), R.Kowalczyk "Studenci '81", W.Domagalski "Studenci '81"