Mariusz Dychto
Działacz Niezależnego Zrzeszenia Studentów i Ruchu Młodej Polski. Uczestnik strajków studenckich w listopadzie- grudniu 1981 i w dniach 14-15 grudnia 1981 r. Zwi±zał się z tzw. grup± Michałowskiego. Mieszkał i pracował jako nauczyciel w Wieruszowie. Zajmował się kolportażem w ¶rodowiskach akademickich oraz sporadycznie drukiem plakatów i ulotek.
Informacje na podstawie relacji Mieczysława Rutowicza i Tadeusza Stefanowskiego.
¬ródła: wywiad (wd)