Barbara Dąbrowska
ur. w 1942r. w Warszawie, wykształcenie średnie.
Od września 1980 aktywna działaczka NSZZ"S" (założycielka i wiceprzewodnicząca Komisji Zakładowej "Mera Poltik", gdzie prowadziła audycje radiowęzła; delegatka na Walne Zebranie Delegatów regionu). Od 13 .12 81 do 17.01.82 internowana (Łęczyca, Olszynka Grochowska).
Po zwolnieniu (zły stan zdrowia) kolportowała prasę podziemną (zakładową, Biuletyn Łódzki, Tyg. Mazowsze, wydawnictwa "Prześwitu"). Udostępniła mieszkanie na magazynowanie 'bibuły". Działała w strukturach podziemnych "S", prowadziła akcje pomocy członkom "S", współpracowała z ośrodkiem ojca Stefana Miecznikowskiego przy kościele ojców jezuitów.
Kontaktowała się w swojej działalności z Marią Dmochowską, Kingą Dunin, Iwoną i Jerzym Katarsińskimi i Markiem Edelmanem.
Szykanowana w pracy, zmuszona do odejścia z Mera-Poltik, straszona represjami w stosunku do córki, pobita przez "nieznanych sprawców", inwigilowana i przesłuchiwana: znalazła podsłuch w aparacie telewizyjnym.
Źródła: ankieta (jf), "Dekret na czarownice"