Ewa Dwornik
ekonomistka urodziła się w Łodzi w 1950 roku.
W latach 1981 - 1985 "pieczątkowała" wraz z Zofią Dwornik-Laskowską i Jackiem Laskowskim, na obiegowych banknotach logo Solidarności i wykonywała tą metodą ulotki okazjonalne. Rozrzucała na manifestacjach i w DH Central wykonane przez siebie ulotki i zdjęcia Lecha Wałęsy i została zatrzymana
W 1982 r. kolportowała łódzką gazetkę "Komenda Główna Akcji Konspiracyjnej". Odbiorcami byli: Sędzimierz Furmańczyk (PŁ), pracownicy COBR Przem. Dziewiarskiego, Wacław Popławski (Sp. Pracy Technika), Jan Mertl (Instytut Wł. Chemicznych), Wiesława Zatorska (Biblioteka Akademii Medycznej), Krzyś Wróbel i zaprzyjaźnieni rzemieślnicy.
Od 1983 przywoziła na koszt własny prasę z Warszawy. Tygodnik Mazowsze, Wola, Przegląd Wiadomości Agencyjnych i po kilkanaście egzemplarzy gazetek z całej Polski. Dostawcą był Jacek Hugo Bader i pani Hanna Grabińska (współpracownica ks. Jerzego Popiełuszki w kościele Św. Stanisława Kostki ). Do stałych odbiorców dołączyli pracownicy ZPO Eskimo i MPK.
W grudniu 1981 rozpoczęła wraz z Zosią i Jackiem akcje zbierania środków spożywczych i odzieży, które to dostarczane były regularnie do O. Miecznikowskiego. Robili to do końca okresu internowania.
Od 1985 do 1996 r. prowadziła magazyn ubrań, środków spożywczych i czystości, przy parafii Św. Witalisa w Tuszynie. Organizowała transporty z Angii, sponsorowane przez tamtejszą Polonię. Kontakty mieli poprzez panią Hannę Grabińską - córkę konsula generalnego RP do 1939 r. w Monachium.
Zatrzymana była przez służby 3V82 r. i w rok później. Za złożenie wieńca pod tablicą stoczniowców na kościele Św. Krzyża została ukarana przez kolegium orzekające. Objęła ją amnestia 22VII83 r.
Źródła: ankieta (sc)