Krystyna Dusza
ur. w 1957 r. w Łodzi, wykształcenie średnie.
W latach 1979-1981 współpracowała ze środowiskiem KSS-KOR zajmowała się kolportażem wydawnictw niezależnych, które odbierała m.in. od Tomasza Filipczaka. Po wprowadzeniu stanu wojennego związała się z Konfederacją Polski Niepodległej. Współpracowała m.in. z Franciszkiem Sadawą i Janiną Klimczak prowadząc w latach 1983-89 wydawnictw niezależnych, m.in. pisma "Droga".
Obecnie wraz z mężem Jerzym prowadzi własną firmę handlową.
Źródła: wywiad (wd), inf. Krystyna Dusza.