Jerzy Dusza
ur. w 1959 r. w Łodzi, wykształcenie średnie.
W latach 70. i 80. pracował jako kierowca autobusu w zajezdni Nowe Sady. Uczestnik strajku pracowników MPK w dniach 26-31 sierpnia 1980 r. Członek NZSS "Solidarność" od września 1980 r. Po stanie wojennym zajmował się dystrybucją wydawnictw niezależnych. Współpracownik wydawnictwa "Pantograf" i pisma "Między Przystankami". Odbierał z drukarni całe nakłady tego pisma i przekazywał do dalszej dystrybucji hurtowym kolporterom.
Obecnie wraz z żoną Krystyną prowadzi własną firmę handlową.
Źródła: wywiad (wd), inf. Jerzy Dusza.