Cecylia Dunin-Horkawicz
ur. w 1931 w Łodzi, polonistka, absolwentka KULu, bibliotekoznawca.
Członek NSZZ "Solidarność" Solidarność Społecznym Komitecie Nauki w Bibliotece Narodowej (autorka jednego artykułu do "Solidarności Ziemi Łódzkiej"). Razem z NZS wydała "Biuletyn Sztuki Alternatywnej". Kolportowała czasopisma bedebitowe (np. "Zapis", "Solidarność Walcząca") w bibliotece ASP.
W stanie wojennym (po internowaniu) przygotowała materiał do "Raportu o Łodzi" p.t. "Próba diagnozy świadomości społecznej i kondycji środowisk Łódzkiej PWSSP" (Łódź, 1987). Starała się, by w zbiorach biblioteki ASP było jak najwięcej wydawnictw niezależnych ("Kultura" paryska, "Dzienniki" Gombrowicza, Miłosz, niezależne wydawnictwa artystyczne. Udzielała pomocy charytatywnej w ośrodku dla osób represjonowanych przy kościele O.O. Jezuitów. Odmówiono jej paszportu w stanie wojennym "ze względu na szkodliwość społeczną".
Internowana 13 12.81 (w Olszynce Grochowskiej) do 18.01.82
Komisji Wyborczej Krajowego Komitetu Tadeusza Mazowieckiego. W 90 mąż zaufaniaAutorka książki "Książki Niezależne '87" (W-wa 1991)- pierwszego wykazu książek niezależnych.
Źródła: ankieta (dt), "Dekret na czarownice"