Roman Dudycz
ur. w 1952 roku we Lwowie-Lisiniczach.
W małym zakresie kolportował literaturę niezależną (od R. Szora, H. Mulak, Z. Koszałkowskiego, Maciejewskiego). W sierpniu 1980 roku zetknął się z twórcą napisu "Solidarność". Jako pierwszy w Polsce produkował plastikowe znaczki "S" na zapince, metodą sitodruku - rozprowadzane po całym kraju. Autor kalendarza na rok 1981 z Krzyżami Gdańskimi i napisem "S".
Źródła: ankieta (mj)