Wojciech Duda
ur. w 1963 r. w Łodzi.
Po wprowadzeniu stanu wojennego wraz z Andrzejem Śpiewakiem organizował pomoc dla rodzin osób internowanych. W 82 . współpracował z Romanem Przybylińskim przy druku pisma "Prząśniczka". W latach 82-89 zajmował się kolportażem, współpracując m.in. z Andrzejem Śpiewakiem, Jarosławem Stachowiakiem, Jakubem Dąbrowskim, Jackiem Kędzierskim, Marianem Juraszczykiem i Piotrem Jaworskim. W jego mieszkaniu znajdował się punkt kolportażowy. Zbierał informacje z zakładów pracy przekazując je do "Gotowości", "Biuletynu Łódzkiego" i innych łódzkich pism. W 1986 r. wraz z Piotrem Jaworskim współredagował kilka numerów "Gazety Akademickiej" (Wrocław - Łódź). Współpracował z redakcją "Gotowości". Był redaktorem kilku tytułów związanych z Niezależnym Zrzeszeniem Studentów: "Głos Studenta" (przy współpracy z Jackiem Kędzierskim i Andrzejem Śpiewakiem), "Fuzja", "Zarys" (przy współpracy z Andrzejem Śpiewakiem), "Strajk. Jednodniówka" (razem z Jackiem Kędzierskim i Jakubem Dąbrowskim), "WUŁ. Wiadomości Uniwersytetu Łódzkiego" (przy współpracy Janusza Mikosika). W latach 86-87 wraz z Jakubem Dąbrowskim wydał 4 numery pisma satyrycznego "Agentura". W 88 podjął współpracę z oddziałem łódzkim Organizacji "Solidarność Walcząca" (artykuły w piśmie "Wolność") oraz wykonywał makiety "Unii", "Biuletynu Uniwersytetu Łódzkiego" i "Wolności".
Obecnie zajmuje się dziennikarstwem.
Źródła: ankieta (wd)