Jerzy Drygalski
ur. w 1948 roku w Łodzi, ukończył wydziały Ekonomiczno-Socjologiczny i Filozoficzny Uniwersytetu Łódzkiego.
Związany ze środowiskiem KOR. Do roku 1980 kolportował wydawnictwa niezależne sprowadzane z Warszawy, m.in. "Biuletyn Informacyjny". Pisał teksty i opracowania naukowe. W 1980 roku wraz z Jackiem Kwaśniewskim współtworzył "Solidarność" na Uniwersytecie Łódzkim. Później, również z Kwaśniewskim, był ekspertem w tzw. Sieci Przedsiębiorstw Wiodących "Solidarności" przy "Marchlewskim".
Współtwórca i redaktor naczelny dwutygodnika "Poglądy", pisma środowiska naukowego przy Uniwersytecie Łódzkim.
Internowany 13.12.81 do 25.02.82 w Łowiczu.
Po zwolnieniu z internowania organizował pomoc dla internowanych i ich rodzin. Współtworzył środowisko podziemnej "Solidarności' na Uniwersytecie Łódzkim. Pisał teksty, przygotowywał do druku i kolportował pismo "Biuletyn Uniwersytetu Łódzkiego", wychodzące do 1988 roku. Był autorem artykułów i opracowań naukowych do innych pism niezależnych, w tym również związanych z KPN. Publikował swoje prace w "Kontakcie". Kilkukrotnie miał wykłady w ramach spotkań środowych w Duszpasterstwie Środowisk Twórczych przy kościele jezuitów. Współtwórca i organizator wielu spotkań niezależnego seminarium "Doświadczenie i przyszłość" u profesora Jana Lutyńskiego. Brał udział w niezależnych seminariach naukowych w Warszawie, m.in. u Leszka Balcerowicza.
Wielokrotnie i systematycznie (mniej więcej dwa razy do roku) przesłuchiwany i inwigilowany od roku 1979. Prawdopodobnie miał podsłuch w domu. Kilkukrotnie robiono mu rewizję. 13.12.1981 roku internowany w Łęczycy i potem w Łowiczu do lutego 1982 roku. Wielokrotnie odmawiano mu paszportu. Wraz z Jackiem Kwaśniewskim od 1981 roku usiłował obronić pracę doktorską pt. "Struktura i funkcjonowanie socjalistycznego systemu społeczno-politycznego". Mimo zebranych pozytywnych ocen pracy Rada Wydziału doktorat unieważniała, a w 1987 roku praca została zawetowana przez Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego. W rezultacie obroniono tę pracę wraz z wkładką ekonomiczną w 1988 roku. W 1987 roku została ona wydana w systemie bezdebitowym jako książka.
Obecnie współpracuje z grupą kapitałową "Andropol".
Źródła: ankieta (am)