Henryk Drożdżewski
Uczestnik strajku pracowników MPK w 1957 r. oraz w dniach 26-31 sierpnia 1980 r. Członek NZSS "Solidarność" od września 1980 r., członek Komisji Zakładowej w MPK (1980-81). Po wprowadzeniu stanu wojennego zajmował się organizacją pomocy dla osób represjonowanych oraz kolportażem wydawnictw niezależnych. Działacz Duszpastertw Ludzi Pracy.
Internowany od 13 do 19 grudnia 1981 r. Kilkakrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany przez SB. Zmarł w latach dziewięćdziesiątych.
Źródła: wywiad (wd), inf. Longin Chlebowski