Zbigniew Józef Dominiak  
ur. w 1929 r. w Łodzi, zmarł w roku 2007, fotograf, inż. elektronik.
Od 1981 r. pracownik działu propagandy NSZZ "S" Regionu Ziemi Łódzkiej. Organizował wystawy na Walne Zebrania Delegatów.
W stanie wojennym fotoreporter regionu łódzkiego w ośrodku ojca Stefana Miecznikowskiego (82-86). Członek redakcji "Żywią i bronią", autor "modlitwy internowanego" - "Matko Boska prosimy...", utrwalił jedyną mszę św. odprawiona przez ojca Miecznikowskiego w więzieniu łęczyckim. Zorganizował wystawę objazdową "Musiałeś odejść" z pogrzebu ks. Popiełuszki.
Od 1980 r. tworzy własne archiwum fotografii, znaczków, pieczęci, kart pocztowych, banknotów itp. dot. "Solidarności" i oporu społecznego. Fotogramy Z. J. Dominiaka wykorzystano w wielu publikacjach tematycznych.
Internowany od 13.12.81 do 28.21.82 (w więzieniach Łęczycy i Łowicza), zatrzymany na 48 godz. podczas fotografowania tablicy pamiątkowej J. Piłsudskiego i przesłuchany, inwigilowany. 14 grudnia 81 zepchnięto ze schodów jego żonę na komendzie MO przy ul. Lutomierskiej.
Źródła: ankieta (sc), M.Golicka-Jabłońska "Ojciec Stefan SJ", W.Domagalski "Kartki Trautmana"