Zbigniew Dominiak  
ur. w 1947 roku w Łodzi, zmarł w roku 2002, poeta - dziennikarz.
Związany ze środowiskiem PULS-u (pseudonim Dominik Szyszko). Kolportował bibułę korowską wśród znajomych. Brał udział w nocnym plakatowaniu (z Anną Niezabitowską). Współpracował z W. Sulkowskim, J. Bierezinem, A. Szwedziak (późniejszą żoną)
Źródła: wywiad (mj), "Kto był kim w drugim obiegu?" (slownik pseudonimów)