Hieronim Dobrowolski  
Ur. w 1937 r. Absolwent Studium Nauczycielskiego, polonista, pracownik Spółdzielni Inwalidów im. Suwary. Dwukrotnie więziony w latach sześćdziesiątych za próbę nielegalnego przekroczenia granicy i za udział w nielegalnej organizacji. W grudniu 1970 r. internowany w związku ze strajkami na Wybrzeżu. Od września 1980 r. działacz NSZZ "Solidarność". Członek Konfederacji Polski Niepodległej i Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania. Współpracownik pism: "Propozycje i Dyskusje", "Solidarność z Gdańskiem" i "Vacat". Redaktor pisma "Obrona". Autor wierszy satyrycznych, m.in. tomiku "Każdemu co jego" wydanego w niezależnym obiegu pod pseudonimem "Hermeneutyk". Wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany przez SB. Zaginął 19 października 1984 r.. Jego ciało odnaleziono 4 marca 1985 r. w lasach słupskich.
Źródła: wywiad (wd), inf. wł., rel. Mieczysława Rutowicza, Tadeusz Stefanowskiego