Jan Damas  
ur.ok.1920-1924, zmarł w Zgierzu w latach 90. (ok.1994).
Żołnierz I Armii WP przeszedł szlak bojowy od Lenino do Berlina, miał odznaczenia bojowe,
kolekcjoner, twórca niezależnych pomników w PRL, zamieszkały w Zgierzu na działce niefigurującej w rejestrach gruntów budowlanych posiadanych przez władze.
Od lat 60. wznosił na niej pomniki: Johna Fitzgeralda Kennedy'ego, gen.Sikorskiego, Orła Białego, gen.Świerczewskiego, ojca Maxymiliana Kolbe oraz Kopiec Ofiarom Radogoszcza. Zbudował tam także niezależny ogród jordanowski dla dzieci.
Zgromadził wiele muzealiów /zbiór amatorski/ i eksponował je pod Zgierzem w swym bieda-muzeum, wzniesionym z rozbiórkowych elementów budowlanych /drewnianych/.
W związku z uniemożliwianiem rozbiórki pomników przez władze administracyjne i MO oraz protestami politycznymi np. przeciw wizycie prezydenta USA Richarda Nixona w Polsce Jan Damas wielokrotnie przetrzymywany był w Szpitalu Psychiatrycznym w Kochanówce /Łódź/.
Objęty opieką Komitetu Obrony Robotników w latach 1977-1980. Stopniowo - współpracownik KOR.
Wspomagał podziemną poligrafię poszukując starych powielaczy, torując drogę do zakupu papieru przez korowską drukarnię, oferując składkowe pieniądze na druk prasy
i ulotek.
W r.1977 przekazał KORowi za pośrednictwem Felicji i Zygmunta Jaworowiczów pierwszy powielacz białkowy ręczny, produkcji fabrycznej z r.1923 "Progres". Na nim właśnie Mirosław Chojecki demonstrował w Łodzi w tymże roku technikę druku. Nawet stara farba w tubie /z lat dwudziestych/ okazała się zdatna do użytku. Powielacz ten pracował w rękach Huberta i Jolanty Chlebowskich do czerwca 1980 r. kiedy to został skonfiskowany przez SB przy ul. Zawiszy 7 /"u Dzieci" - to nazwa drukarni/ podczas nocnej rewizji.
Źródła: wywiad (bsz)