Edward Chudzik
   Urodził się w roku 1957 w Łodzi, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego: polonista i tyflopedagog.
   W 1979 r. uczestniczył w (inwigilowanej przez SB) sesji naukowej zorganizowanej przez środowisko poznańskiego KOR-u i SKS-u. Wspólnie, m. in. z Włodzimierzem Filipkiem (SKS Uniw. Adama Mickiewicza w Poznaniu), podpisał list w sprawie reaktywowania instytucji zjazdów studenckich z udziałem niedydaktycznych środowisk polonistycznych, za co grożono mu usunięciem z UŁ. Przywiózł do Łodzi wydawnictwa KOR.
   W styczniu i lutym 1981 r. uczestniczył w strajku studenckim w Łodzi: robił zdjęcia przekazywane następnie na inne uczelnie, współredagował komunikaty i ulotki strajkowe, utrzymywał kontakt z W. Filipkiem, który organizował strajk solidarnościowy na UAM w Poznaniu. W stanie wojennym uczestniczył w demonstracjach grudniowych i 3-cio majowych. Był słuchaczem wykładów prof. Jerzego Nowaka, którego artykuły przepisywał i kolportował. W 1988 r. przywiózł z Norymbergii nagrania emigracyjnych piosenek Jacka Kaczmarskiego, które szeroko udostępniał.
   Od 2006 jest radnym Rady Miejskiej w Łodzi, od 2007 zastępcą dyrektora Narodowego Centrum Kultury.
Źródła: ankieta (gd)