Zenon Chiżyński
Działacz NSZZ "Solidarność". Po wprowadzeniu stanu wojennego działał w podziemnych strukturach Związku. Członek Komisji Wyborczej NSZZ "Solidarność" Regionu Łódzkiego w 1989 r.
Źródła: wywiad (wd), inf. wł.