Elżbieta Czuma z d. Sojka
ur. w 1954 w Poznaniu, absolwentka Wydziału Architektury na Politechnice Szczecińskiej i teologii na Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Aktywna w duszpasterstwach akademickich Szczecina (objęta inwigilacją SB od 74) i jako uczestniczka Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Organizatorka Studenckiego Komitetu Solidarności w Szczecinie i autorka jego deklaracji. Organizatorka spotkania SKS-ów Szczecina, Wrocławia, Krakowa, Gdańska i Poznania w sierpniu 78, rozbitego przez SB wskutek donosu.
Wielokrotnie represjonowana i szykanowana na uczelni. Po zamążpójściu i przeniesieniu się do Łodzi aktywnie współdziałała w prowadzeniu Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego oraz Klubu Swobodnej Dyskusji Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Razem z mężem zajmowała się drukiem i kolportażem wydawnictw ROPCiO. Wydała antologię poezji niedopuszczonej do druku przez cenzurę.
Po sierpniu 1980 zaangażowana w "Solidarności"; m. in. pisała artykuły do tygodnika "Solidarność Ziemi Łódzkiej".
Wielokrotnie represjonowana i szykanowana na uczelni.
Źródła: wywiad (bc), "Opozycja w PRL" (słownik biograficzny wyd. Karta)