Piotr Czarnecki  
1949-1990, ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Łódzkiego.
W 80 pracował jako prawnik specjalista w Akademii Medycznej; członek Prezydium i przewodniczący sekcji organizacyjnej Uczelnianej Komisji Koordynacyjnej "Solidarności". W 81 doradca Komitetu Strajkowego studentów AM.
Ściśle współpracował z Markiem Nalewajką. Przez 6 lat współredagował (wraz z Jackiem Danowskim i Lucjanem Jakubowskim) Biuletyn NSZZ "S" AM "AMikus" (pierwszy numer - listopad 80).
Przedstawiciel administracji AM w Senacie uczelni, przedstawiciel "S" w Komisji Rekrutacyjnej. Jako bezkompromisowy legalista bronił praw pracowniczych i walczył z protekcją przy przyjmowaniu na studia.
W stanie wojennym i później organizował związkową akcję socjalną.
Internowany 13 grudnia 81 do połowy stycznia 82 (w Łęczycy).
Szykanowany w pracy (pozbawienie biurka, szafy; nakłanianie do zmiany zatrudnienia). W miejscu zamieszkania zasypywany obelżywymi anonimami o treściach antysemickich, z groźbami utraty zdrowia i życia (także najbliższej rodziny) oraz z żądaniami rezygnacji z udziału w pracy Senatu i zatrudnienia w Rektoracie AM.
W 84 odszedł z Akademii Medycznej i pracował jako taksówkarz.
Pomimo spełnienia wszelkich warunków Minister Sprawiedliwości PRL dwukrotnie odmówił mu wpisu na listę aplikantów adwokackich (Sąd Najwyższy zezwolił na to w 85).
W 89 powołany przez Komitet Obywatelski przy L.Wałęsie na członka Komisji ds. Wyborów. Po wyborach pracował jako dyrektor Wojewódzkiego Biura Poselsko - Senatorskiego Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego w Łodzi, kontynuując jednocześnie aplikację adwokacką.
Źródła: wywiad (bs), R.Kowalczyk "Studenci '81"