Mirosław Czarnecki
Ur. w Łodzi w 1956 r. Pracownik Łódzkich Zakładów Przemysły Skórzanego "Skogar", gdzie w latach 1980-1981 r. działał w NSZZ "Solidarność". Po wprowadzeniu stanu wojennego zajmował się kolportażem wydawnictw niezależnych, organizował zbiórkę pieniędzy na rzecz osób represjonowanych oraz gromadził materiały wybuchowe. Internowany 8 maja 1982 r., przebywał w Zakładzie Karnym w Łowiczu do 11 czerwca.
Źródła: wywiad (wd), inf. wł., IPN.