Marek Cypryk
chemik, prof. dr hab., ur. w 1951 w Łodzi.
Jeden z założycieli NSZZ "Solidarność" w Polskiej Akademii Nauk w Łodzi. Osoba wspierająca KOR. Redagował dwutygodnik środowiska naukowego NSZZ Solidarność - biuletyn "Poglądy" od listopada 1980 r. do stanu wojennego (w sumie 16 numerów). Pisał także w paryskim "Kontakcie" pod pseudonimem Włodzimierz Grabicz. Pomagał drukować "Biuletyn Solidarności Uniwersytetu Łódzkiego"(połowa lat 80-tych)- pomoc w pracy przy powielaczach. Kolportował na terenie PAN-u tygodnik "Mazowsze" do roku 1989 (ok. 10 egz. na tydzień), okazjonalnie inne tytuły (np. "Krytyka", "Kurs"). Kolportował także książki (np. "1984" Orwella) w połowie lat 80-tych.
Brał udział w manifestacjach pod siedzibą komitetu "Solidarności" na ul. Piotrkowskiej oraz w akcjach ulotkowych. Malował mury razem z członkami PAN-u w czasie i po stanie wojennym.
Wpłacał składki dla komisji zakładowej "Solidarności" (pomoc dla internowanych) oraz płacił nieregularnie składki dla KOR-u.
3 razy odmówiono mu paszportu - w 1983, 1985 i 1986 roku. Był kilka razy przesłuchiwany przez SB na ul. Lutomierskiej. W 1984 r. śledził go przez kilka dni samochód.
Źródła: ankieta (dt), W.Domagalski "Kartki Trautmana"