Andrzej Chętko
ur. w 1951 roku w Lublinie, ukończył PWSSP w Łodzi w Pracowni Typografii, członek Stowarzyszenia Twórców Kultury.
Na przełomie lat 70.i 80. zaproponował mieszkanie na ul. Wschodniej w Łodzi na Salon Grupy Arlekin i Pantaleon: później powstała tam Galeria "Wschodnia". W 80 współtworzył "Solidarność" w PWSSP w Łodzi i był jej szefem dwie kadencje z rzędu. Robił skład i klisze pierwszego numeru pisma "Doświadczenie i Przyszłość", kontaktował się przy tym z W.K.Zbrońskim. W 82 zorganizował happening "A-day" (w "Andrzejki"). Wystawiał w "Nawie Św. Krzysztofa". Miał w domu archiwum pism podziemnych. Korzystając z biblioteki Cecylii Dunin prowadził w pracowni niezależne wykłady, w PWSSP prowadził niezależną "Galerię na ścianie". Udzielał się w Centrum Kultury Alternatywnej. Projektował okładkę do książki "Wypisy..." Anny i Piotra Bikontów.
Po wakacjach w 76 SB zaproponowało mu przeprowadzenie akcji przeciwko znajomemu za granicą i po odmowie zablokowano mu paszport na 15 lat, do 1991 roku. Był inwigilowany jawnie i skrycie oraz straszony represjami po akcji artystycznej jego studenta, Williama Istona, oskarżonego o "próbę profanacji godła państwowego".
Źródła: ankieta (am)