Ryszard Cimoszko
Do 90 działał w opozycji. W okresie 81-82 należał do NZS na Politechnice Gdańskiej, wiosną 80 brał uczestniczył samokształceniu grup związanych z Ruchem Młodej Polski. Drukował "Zniewolony umysł" Cz. Miłosza. Kolportował i przechowywał "Bratniaka" i "Biuletyn Regionalny". Udział w strajku Wyższej Szkoły Inżynierii w Radomiu oraz a manifestacjach.
W stanie wojennym brał udzial w manifestacjach, a w jego domu rodzinnym ukrywali się Aleksander Hall i Mirosław Rybicki.
Od 86 związany z Łodzią (był zatrudniony jako informatyk w "Biurotechnikce", ale mieszkał na zmianę w Łodzi i na Wybrzeżu)). gdzie mieszka obecnie.
Zatrzymany przez MO, pobity w trakcie manifestacji.
Od 86 związany z Łodzią (był zatrudniony jako informatyk w "Biurotechnikce", ale mieszkał na zmianę w Łodzi i na Wybrzeżu) i tu mieszka obecnie. Bezrobotny.
Źródła: ankieta (gd)