Stanisław Cieślak
ur. w 1934r. w Gałkach woj. mazowieckie (d. kieleckie), doktor nauk humanistycznych w zakresie teorii literatury.
Współzałożyciel Ruchu Wolnych Demokratów (druga połowa lat 70) oraz NSZZ "Solidarność" Nauczycielska. Twórca podziemnego wydawnictwa "Prześwit" (1982-89 r.), które redagował, publikował i kolportował. Autor wielu tekstów - od druków ulotnych po wydawnictwa książkowe. Publicysta "Życia i Myśli" oraz tygodnika nauczycielskiego "Solidarni". Współpracował z ojcem Leonem Dyczewskim tworząc czasopismo "Obecność", a także z Duszpasterstwem Środowisk Twórczych przy Kościele Najświętszego Imienia Jezus w Łodzi. Współredaktor słownika nowomowy oraz - wraz z Mieczysławem Kucnerem (pseud. Hycki) i Haliną Zawilską (pseud. Nurska) - antologii polskiej poezji walczącej pt. "Nie w imię zdrady lecz w imię nadziei". Wygłaszał odczyty w Klubie Inteligencji Katolickiej i łódzkich parafiach (w ramach Tygodni Kultury Chrześcijańskiej) oraz prowadził spotkania w kościele Jezuitów w Łodzi (m.in. wieczór z ks. Janem Twardowskim). Organizator, w ramach działalności "Prześwitu", stypendiów twórczych (m.in. dla Zbigniewa Dominiaka, Mieczysława Kucnera, Mariana Miszalskiego, Józefa Henryka Wiśniewskiego).
W swojej działalności współpracował z takimi osobami jak Czesław Cieślak, Apoloniusz Zawilski, Jacek Bartyzel, Krzysztof Wróbel, Zdzisław Brewiński, Barbara Dyja, Grzegorz Królikiewicz, Jerzy Nagórski, Dariusz Rospendek, Lech Niedzielski, ojciec Józef Rozwadowski.
Obecnie pracuje w Instytucie Franciszkańskim w Wyższym Seminarium Duchownym Ojców Franciszkanów w Łodzi Łagiewnikach oraz pełni rolę sekretarza redakcji pisma "Lignum viae".
Źródła: ankieta (ms), M.Golicka-Jabłońska "Ojciec Stefan SJ"