Marek Cieślak
ur. w 1961 r. w Łodzi, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Unierwsytetu Łódzkiego.
Działacz Niezależnego Zrzeszenia Studentów, uczestnik strajku studentów łódzkich styczeń-luty 1981 i strajku w sprawie WSI w Radomiu w listopadzie-grudniu 1981. Po wprowadzeniu stanu wojennego działał w podziemnych strukturach NZS. Współpracował z wydawnictwem "Szaniec" przy składaniu książki Z. Mlynara "Praska wiosna". Zajmował się kolportażem wydawnictw niezależnych w środowiskach akademickich. Współpracownik pisma "Prześwit".
Obecnie pracuje Specjalnej Strefie Ekonomicznej.
Źródła: wywiad (wd)