Czesław Cieślak
ur. w 1954 r. w Łodz.
W 1980wstąpił do NSZZ "S".
W stanie wojennym członek i współzałożyciel Kierowniczej Grupy Akcji Konspiracyjnej i pisma "Akcja Konspiracyjna". Związany z pismem "Prześwit" (z przerwą w 85) poprzez redagowanie, kolportaż i autorstwo tekstów (pod pseudonimami: Politicus, Krzysztof Ogniwo, Cz.M.). Uczestnik manifestacji i akcji specjalnych.
Współpracował z takimi osobami jak Stanisław Cieślak, Jerzy Nagórski, Dariusz Rospendek, Krzysztof Wróbel.
Przesłuchiwany (jako członek Samorządu pracowniczego PWiKOŁu) i represjonowany (grzywna, straszenie).
Współtwórca Ruchu Wolnych Demokratów.
Obecnie pracuje jako Starszy Mistrz w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji O.Ł.
Źródła: ankieta (ms), W.Domagalski "Biuletyn Łódzki"